Blog

Avantajele leasingului de personal

Leasingul de personal a devenit în ultimii ani tot mai căutat și apreciat atât în rândul angajatorilor, cât și în cel al salariaților. Deși este privit cu scepticism de angajații care vor stabilitate în viața profesională, un mare avantaj ar fi că angajatorii găsesc, astfel, mai ușor angajații de care au nevoie doar pentru anumite perioade de timp și scapă de obligațiile impuse de lege în cazul contractelor pe perioadă nedeterminată, iar angajații au parte de flexibilitate și de libertatea de a alege jobul sau angajatorul dorit.

Companiile reduc din costurile cu recrutarea, iar angajații au ocazia să-și demonstreze calitățile și cunoștințele (potrivit unui studiu al Agenției de muncă temporară Randstad, numai circa 10% dintre angajații temporari revin la șomaj după ocuparea unui loc de muncă sezonier).

În general, leasingul de personal se practică atunci când companiile desfășoară anumite campanii sau promoții, în special pe timpul verii sau în perioada sărbătorilor de iarnă ori când au un boom de producție. Experții în resurse umane afirmă însă că închirierea de forță de muncă a devenit, în ultimii ani, din ce în ce mai frecventă în tot mai multe domenii de activitate. Astfel, dacă la început, era o obișnuință ca leasingul de personal să se desfășoare cu preponderență în domenii precum construcții sau agricultură, în ultimii ani, tot mai multe firme din retail și producție recurg la această formă de angajare. Inginerii și tehnicienii, de exemplu, sau designerii de produs pot fi și ei angajați prin leasing, în regim de muncă temporară, pentru proiecte punctuale.

Ce este agentul de muncă temporară?

Leasingul de personal există în Codul Muncii și anterior modificărilor din 2010, dar reglementările erau vagi și insuficient explicate pentru ca „închirierea” de personal să se facă la scară largă. Odată cu declanșarea crizei din 2008, angajatorii s-au văzut nevoiți să treacă la concedieri masive, iar angajările noi se făceau anevoios, în condițiile unui climat economic dificil și lipsei predictibilității pe termen lung.

Astfel, stabilirea în legislație a unor reguli clare referitoare la închirierea de personal a fost benefică atât pentru angajatori, care puteau face mai ușor încadrări doar pe perioada în care aveau nevoie de personal, cât și pentru angajați, care își puteau găsi de muncă, chiar și în condițiile unui șomaj ridicat și a lipsei de oportunități pe piața muncii.

Potrivit definiției din Codul Muncii, munca prin agent de muncă temporară (cunoscută în limbajul managerilor de HR ca leasing sau închiriere de personal) este munca prestată de un salariat temporar, care a încheiat un contract de muncă temporară cu un agent și care este pus la dispoziția utilizatorului pentru a lucra temporar, sub supravegherea acestuia din urmă.

Agentul de muncă temporară este o firmă de leasing de personal, autorizată de Ministerul Muncii, care încheie contracte cu salariați temporari, pentru a-i pune la dispoziția utilizatorului, care poate fi o persoană fizică sau juridică. Acesta recrutează salariați strict pentru perioada în care are nevoie de ei, îi supraveghează și îi coordonează pentru executarea sarcinii pentru care au fost angajați, dar nu are voie să înlocuiască astfel un salariat al său al cărui contract de muncă este suspendat, ca urmare a participării la grevă.

Contractul standard de muncă temporară poate fi încheiat pentru un termen de maximum doi ani, cu posibilitatea prelungirii la trei ani, în cazul în care natura activității desfășurate o impune.

Ce trebuie să conțină contractul de muncă temporară 

Contractul de muncă prin leasing este un contract individual de muncă, ce se încheie în scris între agentul de muncă și salariatul temporar, pe durata unei misiuni și trebuie să conțină obligatoriu urmatoarele elemente:

– durata misiunii;

– caracteristicile specifice postului, în special calificarea necesară, locul executării misiunii și programul de lucru;

– condițiile concrete de muncă;

– echipamentele individuale de protecție și de muncă pe care salariatul temporar trebuie să le utilizeze;

– orice alte servicii și facilități în favoarea salariatului temporar;

– valoarea comisionului de care beneficiază agentul de muncă temporară, precum și remunerația la care are dreptul salariatul;

– condițiile în care utilizatorul poate refuza un salariat temporar pus la dispoziție de o firmă de leasing de personal.

Orice clauză prin care se interzice angajarea de către utilizator a salariatului temporar după îndeplinirea misiunii este nulă.

Drepturile salariaților temporari și modalități de plată

Conform Codului Muncii, salariații angajați prin leasing au acces la toate serviciile și facilitățile acordate de angajator, în aceleași condiții ca și ceilalți salariați ai acestuia, iar angajatorul este obligat să asigure salariatului temporar dotarea cu echipamente individuale de protecție și de muncă.

Angajatul temporar este plătit de agentul de muncă și nu poate fi inferior celui pe care îl primește oricare salariat al firmei angajatoare, încadrat cu orice tip de contract pentru perioadă nedeterminată, care prestează aceeași muncă sau una similară. Salariul se stabilește prin negociere directă cu agentul de muncă temporară și nu poate fi mai mic decât salariul minim pe economie.

Firma de leasing de personal este, totodată, cea care reține și virează toate contribuțiile și impozitele datorate de salariatul temporar către bugetele statului și plătește pentru acesta toate contribuțiile, potrivit legilor în vigoare.

Lasă un răspuns